• MAP-700 Series

  Chuyên dụng: Trong nhà
  Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2
  Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz
  Tốc độ tối đa: 1300 Mbps
  Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW
  Antenna: 4x5 dbi smart Omni
  LAN Port: 5x1000 Mbps
                 1xSFP port 
  Phiên kết nối tối đa: 4000
  Phiên kết nối khả dụng: 180

  MAP-700 Series

  Giá bán Liên hệ

 • MAP-800AC Series

  Chuyên dụng: Ngoài trời
  Chuẩn: 802.11 ac/n
  Tần số: 5.8GHz 
  Tốc độ: 866 Mbps
  Công suất phát: 1300 mW
  Antenna: 2 x 7 dBi Omni
  User truy cập tối đa: 80

  MAP-800AC Series

  Giá bán Liên hệ

 • WAP100

  Chuyên dụng ngoài trời
  Chuẩn: 802.11 b/g/n
  Tần số: 2.4 GHz
  Tốc độ: 300 Mbps
  Công suất phát: 500 mW
  Antenna: 2x7 dBi Directional Omni
  User truy cập tối đa: 80

  WAP100

  Giá bán Liên hệ

 • DWR-80

  Chuyên dụng trong nhà
  Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n
  Tần số: 2.4 GHz & 5.8 GHz
  Tốc độ: 1200 Mbps
  Công suất phát: 1000 mW
  Antenna: 6x6 dBi Directional Omni tích hợp
  (Super MIMO Antenna)
  User truy cập tối đa: 60 - 120

  DWR-80

  Giá bán Liên hệ

 • IDU-AC1800

  Chuyên dụng: Trong nhà
  Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2
  Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz
  Tốc độ tối đa: 1750 Mbps
  Công suất phát: 29dbm ~ 800mW
  Antenna: 3x3 dbi smart Omni
  LAN Port: 5x1000 Mbps
  1xSFP port 
  Phiên kết nối tối đa: 4000
  Phiên kết nối khả dụng: 200

  IDU-AC1800

  Giá bán Liên hệ

 • UAP AC PRO

  Chuyên dụng trong nhà
  Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n
  Tần số: 2.4 GHz & 5.8 GHz
  Tốc độ: 1750 Mbps (2 băng tần)
  Công suất phát: 22 dBm/2.4 Ghz , 22 dBm/5 Ghz
  Antenna: (3) Dual-Band Antennas
  User truy cập tối đa: 120

  UAP AC PRO

  Giá bán Liên hệ

 • EAP1750H

  Chuyên dụng: Trong nhà
  Chuẩn: 802.11 a/b/g/n /ao
  Tần số:
  2.4 GHz: 28 dBm
  5GHz: 28 dBm
  Tốc độ: 450 + 1300Mbps
  Công suất phát : 630 mW/630 mW
  Anten: 3X 4dBi+4x 5 dBi Seotorized 3D.
  Vùng phủ sóng:
  User truy cập đồng thời

  EAP1750H

  Giá bán Liên hệ

 • EAP 350

  Chuyên dụng: Trong nhà
  Chuẩn: 802.11 b/g/n
  Tần số: 2.4 GHz
  Tốc độ: 300 Mbps
  Công suất phát : 29 dBm (800 mW)
  Anten: 2 X 5 dBi Omni Embedded
  Vùng phủ sóng:
  User truy cập đồng thời: 50

  EAP 350

  Giá bán Liên hệ

 • ZoneFlex 710

  Chuyên dụng: trong nhà
  Chuẩn: 802.11ac
  Tần số: 2.4 GHz + 5 GHz
  Tốc độ: 800 Mbps (2.4 GHz), 1733 Mbps (5 GHz)
  Công suất phát : 630 mW (2.4 GHz), 630 mW (5 GHz)
  Anten: 8 anten, 3 dBi, tích hợp trong, MU-MIMO 4x4:4
  Vùng phủ sóng:
  User truy cập đồng thời: 512 users

  ZoneFlex 710

  Giá bán Liên hệ

 • EWS500AP

  Chuyên dụng: trong nhà
  Chuẩn: 802.11b/g/n
  Tần số: 2,4GHz
  Tốc độ: 300Mbps
  Công suất phát: 20dBm (100mW)
  Vùng phủ sóng:
  Anten: 2x 2dBi Internal Antenna
  User truy cập đồng thời: 50

  EWS500AP

  Giá bán Liên hệ

 • ZoneFlex7372 & 7352

  Chuyên dụng: trong nhà
  Chuẩn: 802.11n
  Tần số: 2.4 GHz + 5 GHz
  Tốc độ: 450 Mbps (2.4GHz), 1300 Mbps (5GHz).
  Công suất phát : 1585 mW (5 GHz), 1000 mW (2.4 GHz)
  Anten: 4 anten, 6 dBi, tích hợp trong, MIMO 2x2:2
  Vùng phủ sóng:
  User truy cập đồng thời: 500 users

  ZoneFlex7372 & 7352

  Giá bán Liên hệ

 • ECB 300

  Chuyên dụng: trong nhà
  Chuẩn: 802.11.b/g/n
  Tần số: 2,4Ghz
  Tốc độ: 300Mbps
  Công suất phát: 29dBm ( 800mW)
  Anten: 2x5 dBi Omni RP-SMA Fermale gắn ngoài
  Vùng phủ sóng
  User trung cập đồng thời:32

  ECB 300

  Giá bán Liên hệ

 • ENH202

  Chuyên dụng: bên ngoài
  Chuẩn: 802.11n
  Tần số: 2,4GHz
  Tốc độ: 300Mbps
  Công suất phát: 800Mw
  Vùng phủ sóng:
  Anten: internal 10 dBi
  User truy cập đồng thời

  ENH202

  Giá bán Liên hệ

 • IDU-AC750

  Chuyên dụng: Trong nhà
  Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n
  Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz
  Tốc độ tối đa: 750 Mbps
  Công suất phát: 22dbm ~ 158mW
  Antenna: 3x3 dbi smart Omni
  LAN Port: 5x100 Mbps 
  Phiên kết nối tối đa: 4000
  Phiên kết nối khả dụng: 100

  IDU-AC750

  Giá bán Liên hệ

 • IDU-N300

  Chuyên dụng: Trong nhà
  Chuẩn: 802.11b/g/n
  Tần số: 2.4 GHz
  Tốc độ tối đa: 300Mbps
  Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW
  Antenna: 2x5 dbi smart Omni
  LAN Port: 5x100 Mbps
  Phiên kết nối tối đa: 4000
  Phiên kết nối khả dụng: 100

  IDU-N300

  Giá bán Liên hệ

 • WAP160

  Chuyên dụng: Ngoài trời
  Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n
  Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz
  Tốc độ tối đa: 1200 Mbps
  Công suất phát: 31.14dbm ~ 1300mW
  Antenna: 4x16 dBi Sector
  LAN Port: 1x1000 Mbps
  Phiên kết nối tối đa: 2000
  Phiên kết nối khả dụng: 80

  WAP160

  Giá bán Liên hệ

 • WAP120

  Chuyên dụng ngoài trời
  Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n
  Tần số: 2.4 GHz & 5.8 GHz
  Tốc độ: 1200 Mbps (2 băng tần)
  Công suất phát: 1000 mW
  Antenna: 4x7 dBi Directional Omni
  User truy cập tối đa: 60 - 120

  WAP120

  Giá bán Liên hệ

 • AC5G25DS

  Chuyên dụng ngoài trời

  Ứng dụng kết nối PTP/PTMP

  Cơ chế Bridge/AP Station

  Tần số: 5.8GHz 

  Tốc độ: 500+Mbps Data Throughput

  Công suất phát: 900 mW

  Tích hợp 25 dBi Dish Antenna

  AC5G25DS

  Giá bán Liên hệ

 • AC1300M Series

  Chuyên dụng ngoài trời

  Ứng dụng kết nối PTP/PTMP

  Cơ chế AP/Bridge/AP Station

  Tần số: 5.8GHz

  Tốc độ: 500+Mbps Data Throughput

  Công suất phát: 1300 mW

  2 x N-type female connectors

  AC1300M Series

  Giá bán Liên hệ

 • ECB 1750

  Chuyên dụng: Trong nhà
  Chuẩn: 802.11 b/g/n
  Tần số: 2.4 GHz: 29 dBm  5 GHz: 29 dBm
  Tốc độ: 450 +1300 Mbps
  Công suất phát : 800 mW/800 mW
  Anten: 6x 5 dBi Omni RP-SMA Fermale
  Vùng phủ sóng:
  User truy cập đồng thời: 100

  ECB 1750

  Giá bán Liên hệ

 • AC2000M Series

  Chuyên dụng ngoài trời

  Ứng dụng kết nối PTP/PTMP

  Cơ chế AP/Bridge/AP Station

  Tần số: 5.8GHz 

  Tốc độ: 500+Mbps Data Throughput

  Công suất phát: 2000 mW

  3 x N-type female connectors

  AC2000M Series

  Giá bán Liên hệ

 • AC900S Series

  Chuyên dụng ngoài trời

  Ứng dụng kết nối PTP/PTMP

  Cơ chế Bridge/AP Station

  Tần số: 5.8GHz 

  Tốc độ: 500+Mbps Data Throughput

  Công suất phát: 900 mW

  2 x N-type / SMA connectors

  AC900S Series

  Giá bán Liên hệ

 • AC5G13HB

  Chuyên dụng ngoài trời

  Ứng dụng kết nối PTP/PTMP

  Cơ chế AP/Bridge/AP Station

  Tần số: 5.8GHz 

  Tốc độ: 500+Mbps Data Throughput

  Công suất phát: 1000 mW

  Tích hợp 13 dBi Horn Antenna

  AC5G13HB

  Giá bán Liên hệ

 • AC5G16SA

  Chuyên dụng ngoài trời

  Ứng dụng kết nối PTP/PTMP

  Cơ chế AP/Bridge/AP Station

  Tần số: 5.8GHz 

  Tốc độ: 500+Mbps Data Throughput

  Công suất phát: 1000 mW

  Tích hợp 16 dBi Sector Antenna

  AC5G16SA

  Giá bán Liên hệ

 • ODU-AC1800

  Chuyên dụng: Ngoài trời
  Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2
  Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz
  Tốc độ tối đa: 1750 Mbps
  Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW
  Antenna: 6x Ntype female connector
  LAN Port: 1x1000 Mbps               
  1xSFP port 
  Phiên kết nối tối đa: 4000
  Phiên kết nối khả dụng: 200

  ODU-AC1800

  Giá bán Liên hệ

 • ODU-AC1810

  Chuyên dụng: Ngoài trời
  Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2
  Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz
  Tốc độ tối đa: 1750 Mbps
  Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW
  Antenna: 6x10dbi sector  
  LAN Port: 1x1000 Mbps
  Phiên kết nối tối đa: 4000
  Phiên kết nối khả dụng: 200

  ODU-AC1810

  Giá bán Liên hệ

 • ODU-AC1218

  Chuyên dụng: Ngoài trời
  Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2
  Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz
  Tốc độ tối đa: 1166 Mbps
  Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW
  Antenna: 4x18 dbi sector
  LAN Port: 1x1000 Mbps 
  Phiên kết nối tối đa: 4000
  Phiên kết nối khả dụng: 180

  ODU-AC1218

  Giá bán Liên hệ

 • ODU-AC1200

  Chuyên dụng: Ngoài trời
  Chuẩn: 802.11 ac/b/g/n Wave 2
  Tần số: 2.4 GHz & 5 GHz
  Tốc độ tối đa: 1166 Mbps
  Công suất phát: 30dbm ~ 1000mW
  Antenna: 4x Ntype female connector
  LAN Port: 1x1000 Mbps 
  Phiên kết nối tối đa: 4000
  Phiên kết nối khả dụng: 180

  ODU-AC1200

  Giá bán Liên hệ

 • DS-600

  Sản phẩm : Wicell controller – desktop type.
  Model: DS-600
  Hardware Processor: Atheros CPU.
  Bus: 680MHz.
  Chipset: Atheros.
  Memory: 256 MB.
  I/O Channel: 5 x 1000 Mbps Ethernet port
  Power supply: 12V/1A DC

  DS-600

  Giá bán Liên hệ

 • RS-3000

  Sản phẩm : Network Management Server Suite (NMS Suite).
  Model: RS-3000
  Hardware Processor: 1066MHz Dual Core CPU.
  Bus: 2MB L2.
  Chipset: Atheros.
  Memory: 2 GB.
  I/O Channel: 13 x 1000 Mbps Ethernet port
  Power supply: 220V.

  RS-3000

  Giá bán Liên hệ

 • RS-4000

  Sản phẩm : Wicell Network Controller.

  Model: RS-4000

  Hardware Processor: Bus: 1200MHz x 16 Core CPU

  Chipset: Atheros.

  Memory: 16 GB.

  I/O Channel: 12 x 1000 Mbps Ethernet port + 4xSFP port.

  Power supply: 220V

  RS-4000

  Giá bán Liên hệ

 • EWS7952FP

  Chuyên dụng: ngoài trời
  Chuẩn: 802.3at/af
  Tần số:
  Tốc độ:
  Công suất phát :
  Anten:
  Vùng phủ sóng:
  User truy cập đồng thời: 50 APs.

  EWS7952FP

  Giá bán Liên hệ

 • EWS5912FP

  Chuyên dụng: ngoài trời
  Chuẩn: 802.3at/af
  Tần số:
  Tốc độ:
  Công suất phát :
  Anten:
  Vùng phủ sóng:
  User truy cập đồng thời: 20 APs.

  EWS5912FP

  Giá bán Liên hệ

 • ZoneDirector 5000

  Chuyên dụng:
  Chuẩn: WPA, WPA2, 802.11i
  Tần số:
  Tốc độ:
  Công suất phát :
  Anten:
  Vùng phủ sóng:
  User truy cập đồng thời: 1000 APs, 20000 clients, 2048 WLANs

  ZoneDirector 5000

  Giá bán Liên hệ

 • ZoneDirector 1100

  Chuyên dụng:
  Chuẩn: WPA, WPA2, 802.11i
  Tần số:
  Tốc độ:
  Công suất phát :
  Anten:
  Vùng phủ sóng:
  • User truy cập đồng thời: 50 APs, 1250 clients, 128 WLANs

  ZoneDirector 1100

  Giá bán Liên hệ

 • EdgeRouter™

  EdgeRouter

  Model: ER-8

  Processor Dual-Core 800 MHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing

  System Memory 2 GB DDR3 RAM

  On-Board Flash Storage 4 GB

   

  EdgeRouter™

  Giá bán Liên hệ

 • EdgeRouter™ PRO

  hEdgeRouter PRO

  Model: ERPro-8

  Processor Dual-Core 1 GHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing

  System Memory 2 GB DDR3 RAM

  On-Board Flash Storage 4 GB

  EdgeRouter™ PRO

  Giá bán Liên hệ

 • CCR1016-12G

  Sản phẩm : Ethernet router

  Model: CCR1016-12G

  Hardware Processor: Atheros CPU.

  CPU: 16 core 1.2GHz.

  Chipset: Atheros.

  Memory: 2048 MB.

  I/O Channel: 12 x 1000 Mbps Ethernet port

  CCR1016-12G

  Giá bán Liên hệ

 • CCR1016-12S-1S+

  Sản phẩm : Ethernet router

  Model: CCR1016-12S-1S+

  Hardware Processor: Atheros CPU.

  CPU: 16 core 1.2GHz.

  Chipset: Atheros.

  Memory: 2048 MB.

  I/O Channel: 12 SFP +1 RJ45

  CCR1016-12S-1S+

  Giá bán Liên hệ

 • CCR1036-12G-4S

  Sản phẩm : Ethernet router

  Model: CCR1036-12G-4S

  Hardware Processor: Atheros CPU.

  CPU: 36 core 1.2GHz.

  Chipset: Atheros.

  Memory: 4 GB.

  I/O Channel: 12 x 1000 Mbps Ethernet port

  4x10000 SFP Port

  CCR1036-12G-4S

  Giá bán Liên hệ

 • ANT2408SPU

  Loại ăng-ten: Omni Directional
  Tần số: 2,4 GHz
  Độ lợi: 8dBi
  Phát sóng dọc: 360 độ
  Phát sóng ngang: 12 độ
  Bộ kết nối: 1 x N Female

  ANT2408SPU

  Giá bán Liên hệ

 • ANT2405SPU

  Loại ăng-ten: Omni Directional
  Tần số: 2,4 GHz
  Độ lợi: 5dBi
  Phát sóng dọc: 360 độ
  Phát sóng ngang: 32 độ
  Bộ kết nối: 1 x N Female

  ANT2405SPU

  Giá bán Liên hệ

 • HGS5819DPU

  Loại ăng-ten: Sector Directional

  Tần số: 5.8 GHz

  Độ lợi: 19dBi

  Phát sóng dọc: 6 độ

  Phát sóng ngang: 90 độ

  Bộ kết nối: 2 x N Female

  HGS5819DPU

  Giá bán Liên hệ

 • HGS5815DPU

  Loại ăng-ten: Sector Directional

  Tần số: 5.8 GHz

  Độ lợi: 15dBi

  Phát sóng dọc: 7.5 độ

  Phát sóng ngang: 90 độ

  Bộ kết nối: 2 x N Female

  HGS5815DPU

  Giá bán Liên hệ

 • HGD5834DPU

  Loại ăng-ten: Dish Directional

  Tần số: 5.8 GHz

  Độ lợi: 34dBi

  Phát sóng dọc: 3 độ

  Phát sóng ngang: 4 độ

  Bộ kết nối: 2 x N Female

  HGD5834DPU

  Giá bán Liên hệ

 • HGD2418DPU

  Loại ăng-ten: Dish Directional

  Tần số: 2,4 GHz

  Độ lợi: 18dBi

  Phát sóng dọc: 18.5 độ

  Phát sóng ngang: 2 độ

  Bộ kết nối: 2 x N Female

  HGD2418DPU

  Giá bán Liên hệ

 • HGD5825DPU

  Loại ăng-ten: Dish Directional

  Tần số: 5.8 GHz

  Độ lợi: 25dBi

  Phát sóng dọc: 7.5 độ

  Phát sóng ngang: 7.5 độ

  Bộ kết nối: 2 x N Female

  HGD5825DPU

  Giá bán Liên hệ

 • HGP5825DPU

  Loại ăng-ten: Panel Directional

  Tần số: 5.8 GHz

  Độ lợi: 25dBi

  Phát sóng dọc: 8 độ

  Phát sóng ngang: 8 độ

  Bộ kết nối: 2 x N Female

  HGP5825DPU

  Giá bán Liên hệ

 • ANT2412SPU

  Loại ăng-ten: Omni Directional
  Tần số: 2,4 GHz
  Độ lợi: 12dBi
  Phát sóng dọc: 360 độ
  Phát sóng ngang: 8 độ
  Bộ kết nối: 1 x N Female

  ANT2412SPU

  Giá bán Liên hệ

 • HG2413DPU

  Loại ăng-ten: Omni Directional
  Tần số: 2,4 GHz
  Độ lợi: 13dBi
  Phát sóng dọc: 360 độ
  Phát sóng ngang: 9 độ
  Bộ kết nối: 2 x N Female

  HG2413DPU

  Giá bán Liên hệ

 • HGS2416DPU

  Loại ăng-ten: Sector Directional
  Tần số: 2,4 GHz
  Độ lợi: 16dBi
  Phát sóng dọc: 65 độ
  Phát sóng ngang: 10 độ
  Bộ kết nối: 2 x N Female

  HGS2416DPU

  Giá bán Liên hệ

 • HGP2418DPU

  Loại ăng-ten: Panel Directional
  Tần số: 2,4 GHz
  Độ lợi: 18dBi
  Phát sóng dọc: 20 độ
  Phát sóng ngang: 20 độ
  Bộ kết nối: 2 x N Female

  HGP2418DPU

  Giá bán Liên hệ

 • HG2413DPU

  Loại ăng-ten: Omni Directional

  Tần số: 2.4 GHz

  Độ lợi: 13dBi

  Phát sóng dọc: 8 độ

  Phát sóng ngang: 360 độ

  Bộ kết nối: 2 x N Female

  HG2413DPU

  Giá bán Liên hệ

Thiết Bị Mạng Cho WiFi - POE

 • EdgeSwitch

  Managed PoE+ Gigabit Switch with SFP
  24/48GbE RJ45 PORTS
  2SFP+ PORTS
  2SFP PORTS
  24V & POE+ 802.3AF/AT

  EdgeSwitch

  Giá bán Liên hệ

 • DSTP-5e

  Double Shielded Twisted Pair

  Dramatically increases your Ethernet link states

  speeds and overall performance.

  Extreme Weatherproof Design

   

  DSTP-5e

  Giá bán Liên hệ

 • 24-Port 10/100Mbps Switch with 22-Port Passive PoE

  Tốc độ truyền dữ liệu: 24 x 10/100Mbps Ethernet Port hổ trợ Passive PoE.
  Công suất Passive PoE lên tới  60W cho tất cả các cổng PoE (24V 2.5A Switch)
  Loại PoE : ĐƯờng 4&5(+),7&8(-) cho công suất, đường 1.2.3.6  cho truyền dữ liệu

Giải Pháp


Wicell – Giải pháp Wi-Fi chuyên dụng cho khách sạn & building

Tiện ích từ Công nghệ Internet đã đóng vai trò vô cùng quan trọng và không thể phủ nhận ở bất cứ 1 lĩnh vực hoạt động kinh doanh nào. Điều này còn cực kì quan trọng trong ngành dịch vụ gồm các dự án xây dựng Hotel và phát triển cung cấp dịch vụ cho tòa nhà. Khả năng đáp ứng hệ thống mạng cho các dự án công nghiệp và mô hình ứng dụng với diện tích lớn và quy mô phức tạp, giải pháp Hybrid WiFi Mesh là sự lựa chọn công nghệ tối ưu và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam và cả khu vực.

Wicell – Giải pháp Wi-Fi chuyên dụng cho resort & khu du lịch

Internet giờ đây là khởi nguồn của mọi vấn đề về Công nghệ Thông tin. Đường truyền mạng chính là các thần kinh truyền dẫn và các thiết bị WiFi chính là bộ cơ chế giúp kết nối tất cả các thiết bị mạng với nhau. Việc vận dụng giải pháp Internet trong các lĩnh vực sản xuất , truyền thông hay dịch vụ, công nghệ không dây đã trở thành xu hướng không thể thiếu, nhu cầu chính đáng của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

Wicell – Giải pháp Wi-Fi cho trung tâm hội chợ triển lãm

Phục vụ WiFi cho số lượng người dùng có mặt tại sự kiện hay dùng WiFi phối hợp với các hoạt động truyền thông khác trong sự kiện. Khó khăn lớn là lượng truy cập dù nhiều nhưng thời gian tương tác thường ngắn. Ngoài ra, hệ thống cần một giải pháp không dây hoàn toàn đến các điểm phát sóng WiFi với tổng diện tích 1.000 m2 cùng điều kiện công suất phát sóng ổn định mạnh mẽ. Giải pháp Hybrid WiFi Mesh còn giúp phát banner quảng cáo của nhà tài trợ đến người tham gia sự kiện.

XEM TẤT CẢ GIẢI PHÁP

Đối tác