Omni

  • ANT2408SPU

   Loại ăng-ten: Omni Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 8dBi
   Phát sóng dọc: 360 độ
   Phát sóng ngang: 12 độ
   Bộ kết nối: 1 x N Female

   ANT2408SPU

   Giá bán Liên hệ

  • ANT2407DPU

   Loại ăng-ten: Omni Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 5dBi
   Phát sóng dọc: 360 độ
   Phát sóng nganh: 360 độ
   Bộ kết nối: 2 x N Female

   ANT2407DPU

   Giá bán Liên hệ

  • ANT2405SPU

   Loại ăng-ten: Omni Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 5dBi
   Phát sóng dọc: 360 độ
   Phát sóng ngang: 32 độ
   Bộ kết nối: 1 x N Female

   ANT2405SPU

   Giá bán Liên hệ

  • HG5813DPU

   Loại ăng-ten: Omni Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 13dBi

   Phát sóng dọc: 10 độ

   Phát sóng ngang: 360 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HG5813DPU

   Giá bán Liên hệ

  • ANT2412SPU

   Loại ăng-ten: Omni Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 12dBi
   Phát sóng dọc: 360 độ
   Phát sóng ngang: 8 độ
   Bộ kết nối: 1 x N Female

   ANT2412SPU

   Giá bán Liên hệ

  • ANT2409SPU

   Loại ăng-ten: Omni Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 9dBi
   Phát sóng dọc: 360 độ
   Phát sóng ngang: 30 độ
   Bộ kết nối: 1 x N Female

   ANT2409SPU

   Giá bán Liên hệ

  • HG2413DPU

   Loại ăng-ten: Omni Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 13dBi
   Phát sóng dọc: 360 độ
   Phát sóng ngang: 9 độ
   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HG2413DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HG2415DPU

   Loại ăng-ten: Omni Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 15dBi
   Phát sóng dọc: 360 độ
   Phát sóng ngang: 20 độ
   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HG2415DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HG2413DPU

   Loại ăng-ten: Omni Directional

   Tần số: 2.4 GHz

   Độ lợi: 13dBi

   Phát sóng dọc: 8 độ

   Phát sóng ngang: 360 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HG2413DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HG2406DPU

   Loại ăng-ten: Omni Directional

   Tần số: 2.4 GHz

   Độ lợi: 06dBi

   Phát sóng dọc: 25 độ

   Phát sóng ngang: 360 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HG2406DPU

   Giá bán Liên hệ

  1
   

  Các mục liên quan : Omni     Sector     Grid-Dish     RF - Cable     Chống Sét