Chi tiết sản phẩm

   

  HGD5830DPU

  Loại ăng-ten: Dish Directional

  Tần số: 5.8 GHz

  Độ lợi: 30dBi

  Phát sóng dọc: 5.5 độ

  Phát sóng ngang: 5.5 độ

  Bộ kết nối: 2 x N Female

  Giá bán :   Liên Hệ

  ĐẶT HÀNG NGAY

  Các kênh liên lạc trực tiếp khác

  Thông tin sản phẩm
  Thông số kỹ thuật

  Các sản phẩm liên quan

  • HGD5834DPU

   Loại ăng-ten: Dish Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 34dBi

   Phát sóng dọc: 3 độ

   Phát sóng ngang: 4 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGD5834DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGD2418DPU

   Loại ăng-ten: Dish Directional

   Tần số: 2,4 GHz

   Độ lợi: 18dBi

   Phát sóng dọc: 18.5 độ

   Phát sóng ngang: 2 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGD2418DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGD2421DPU

   Loại ăng-ten: Dish Directional

   Tần số: 2,4 GHz

   Độ lợi: 21dBi

   Phát sóng dọc: 13 độ

   Phát sóng ngang: 13 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGD2421DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGD2425DPU

   Loại ăng-ten: Dish Directional

   Tần số: 2,4 GHz

   Độ lợi: 25dBi

   Phát sóng dọc: 8.5 độ

   Phát sóng ngang: 8.5 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGD2425DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGD5825DPU

   Loại ăng-ten: Dish Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 25dBi

   Phát sóng dọc: 7.5 độ

   Phát sóng ngang: 7.5 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGD5825DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGD5830DPU

   Loại ăng-ten: Dish Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 30dBi

   Phát sóng dọc: 5.5 độ

   Phát sóng ngang: 5.5 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGD5830DPU

   Giá bán Liên hệ

  1