Chi tiết sản phẩm

  HGS2416DPU

  • Loại ăng-ten: Sector Directional
  • Tần số: 2,4 GHz
  • Độ lợi: 16dBi
  • Phát sóng dọc: 65 độ
  • Phát sóng ngang: 10 độ
  • Bộ kết nối: 2 x N Female

  Giá bán :   Liên Hệ

  ĐẶT HÀNG NGAY

  Các kênh liên lạc trực tiếp khác

  Thông tin sản phẩm
  Thông số kỹ thuật

  Các sản phẩm liên quan

  • HGS2414DPU

   Loại ăng-ten: Sector Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 14dBi
   Phát sóng dọc: 120 độ
   Phát sóng ngang: 14 độ
   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGS2414DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGS2416QPU

   Loại ăng-ten: Sector Directional

   Tần số: 2,4 GHz

   Độ lợi: 16dBi

   Phát sóng dọc: 8 độ

   Phát sóng ngang: 90 độ

   Bộ kết nối: 4 x N Female

   HGS2416QPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGS5819DPU

   Loại ăng-ten: Sector Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 19dBi

   Phát sóng dọc: 6 độ

   Phát sóng ngang: 90 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGS5819DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGS5815DPU

   Loại ăng-ten: Sector Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 15dBi

   Phát sóng dọc: 7.5 độ

   Phát sóng ngang: 90 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGS5815DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGS5817DPU

   Loại ăng-ten: Sector Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 17dBi

   Phát sóng dọc: 8 độ

   Phát sóng ngang: 90 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGS5817DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGS5815QPU

   Loại ăng-ten: Sector Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 15dBi

   Phát sóng dọc: 7.5 độ

   Phát sóng ngang: 90 độ

   Bộ kết nối: 4 x N Female

   HGS5815QPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGS2414DPU

   Loại ăng-ten: Sector Directional

   Tần số: 2,4 GHz

   Độ lợi: 14dBi

   Phát sóng dọc: 14 độ

   Phát sóng ngang: 90 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGS2414DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGS2416DPU

   Loại ăng-ten: Sector Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 16dBi
   Phát sóng dọc: 65 độ
   Phát sóng ngang: 10 độ
   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGS2416DPU

   Giá bán Liên hệ

  1