EnGenius

  • EWS7952FP

   Chuyên dụng: ngoài trời
   Chuẩn: 802.3at/af
   Tần số:
   Tốc độ:
   Công suất phát :
   Anten:
   Vùng phủ sóng:
   User truy cập đồng thời: 50 APs.

   EWS7952FP

   Giá bán Liên hệ

  • EWS7928FP

   Chuyên dụng: ngoài trời
   Chuẩn: 802.3at/af
   Tần số:
   Tốc độ:
   Công suất phát :
   Anten:
   Vùng phủ sóng:
   User truy cập đồng thời: 50 APs.

   EWS7928FP

   Giá bán Liên hệ

  • EWS2910P

   Chuyên dụng: ngoài trời
   Chuẩn: 802.3af
   Tần số:
   Tốc độ:
   Công suất phát :
   Anten:
   Vùng phủ sóng:
   User truy cập đồng thời: 20 APs.

   EWS2910P

   Giá bán Liên hệ

  • EWS5912FP

   Chuyên dụng: ngoài trời
   Chuẩn: 802.3at/af
   Tần số:
   Tốc độ:
   Công suất phát :
   Anten:
   Vùng phủ sóng:
   User truy cập đồng thời: 20 APs.

   EWS5912FP

   Giá bán Liên hệ

  • EWS7928P

   Chuyên dụng: ngoài trời
   Chuẩn: 802.3at/af
   Tần số:
   Tốc độ:
   Công suất phát :
   Anten:
   Vùng phủ sóng:
   User truy cập đồng thời: 50 APs.

   EWS7928P

   Giá bán Liên hệ

  1
   

  Các mục liên quan : WiCell     Ubiquiti     Mikrotik     Ruckus     EnGenius