Chi tiết sản phẩm

   

  CCR1016-12G

  Sản phẩm : Ethernet router

  Model: CCR1016-12G

  Hardware Processor: Atheros CPU.

  CPU: 16 core 1.2GHz.

  Chipset: Atheros.

  Memory: 2048 MB.

  I/O Channel: 12 x 1000 Mbps Ethernet port

  Giá bán :   Liên Hệ

  ĐẶT HÀNG NGAY

  Các kênh liên lạc trực tiếp khác

  Thông tin sản phẩm
  Thông số kỹ thuật

  Các sản phẩm liên quan

  • CCR1036-8G-2S+EM

   Sản phẩm : Ethernet router

   Model: CCR1036-8G-2S+EM

   Hardware Processor: Atheros CPU.

   CPU: 36 core 1.2GHz.

   Chipset: Atheros.

   Memory: 16 GB.

   I/O Channel: 8 Ethernet + 2SFP Port

   CCR1036-8G-2S+EM

   Giá bán Liên hệ

  • CCR1016-12G

   Sản phẩm : Ethernet router

   Model: CCR1016-12G

   Hardware Processor: Atheros CPU.

   CPU: 16 core 1.2GHz.

   Chipset: Atheros.

   Memory: 2048 MB.

   I/O Channel: 12 x 1000 Mbps Ethernet port

   CCR1016-12G

   Giá bán Liên hệ

  • CCR1009-8G-1S-PC

   Sản phẩm : Ethernet router

   Model: CCR1009-8G-1S-PC

   Hardware Processor: Atheros CPU.

   CPU: 9 core 1GHz.

   Chipset: Atheros.

   Memory: 1024 MB.

   I/O Channel: 8 x 1000 Mbps Ethernet port

   CCR1009-8G-1S-PC

   Giá bán Liên hệ

  • CCR1009-8G-1S-1S+PC

   Sản phẩm : Ethernet router

   Model: CCR1009-8G-1S-1S+PC

   Hardware Processor: Atheros CPU.

   CPU: 9 core 1GHz.

   Chipset: Atheros.

   Memory: 2048 MB.

   I/O Channel: 8 x 1000 Mbps Ethernet port

   CCR1009-8G-1S-1S+PC

   Giá bán Liên hệ

  • CCR1016-12S-1S+

   Sản phẩm : Ethernet router

   Model: CCR1016-12S-1S+

   Hardware Processor: Atheros CPU.

   CPU: 16 core 1.2GHz.

   Chipset: Atheros.

   Memory: 2048 MB.

   I/O Channel: 12 SFP +1 RJ45

   CCR1016-12S-1S+

   Giá bán Liên hệ

  • CCR1036-12G-4S

   Sản phẩm : Ethernet router

   Model: CCR1036-12G-4S

   Hardware Processor: Atheros CPU.

   CPU: 36 core 1.2GHz.

   Chipset: Atheros.

   Memory: 4 GB.

   I/O Channel: 12 x 1000 Mbps Ethernet port

   4x10000 SFP Port

   CCR1036-12G-4S

   Giá bán Liên hệ

  • CCR1036-8G-2S+

   Sản phẩm : Ethernet router

   Model: CCR1036-8G-2S+

   Hardware Processor: Atheros CPU.

   CPU: 36 core 1.2GHz.

   Chipset: Atheros.

   Memory: 4 GB.

   I/O Channel: 8 x 1000 Mbps Ethernet port

   2SFP Port

   CCR1036-8G-2S+

   Giá bán Liên hệ

  • CCR1036-12G-4S-EM

   Sản phẩm : Ethernet router

   Model: CCR1036-12G-4S-EM

   Hardware Processor: Atheros CPU.

   CPU: 36 core 1.2GHz.

   Chipset: Atheros.

   Memory: 16 GB.

   I/O Channel: 12 Ethernet + 4SFP Port

   CCR1036-12G-4S-EM

   Giá bán Liên hệ

  • RB3011UiAS-RM

   Sản phẩm : Ethernet router

   Model: RB3011UiAS-RM

   Hardware Processor: Atheros CPU.

   CPU: 1.4GHz.

   Chipset: Atheros.

   Memory: 1024 MB.

   I/O Channel: 10 x 1000 Mbps Ethernet port

   RB3011UiAS-RM

   Giá bán Liên hệ

  • hEX

   Sản phẩm : Ethernet router

   Model: RB750Gr2

   Hardware Processor: Atheros CPU.

   Bus: 720MHz.

   Chipset: Atheros.

   Memory: 64 MB.

   I/O Channel: 5 x 1000 Mbps Ethernet port

   hEX

   Giá bán Liên hệ

  1