Chi tiết sản phẩm

   

  EdgeRouter PRO

  Model: ERPro-8

  Processor Dual-Core 1 GHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing

  System Memory 2 GB DDR3 RAM

  On-Board Flash Storage 4 GB

  Giá bán :   Liên Hệ

  ĐẶT HÀNG NGAY

  Các kênh liên lạc trực tiếp khác

  Thông tin sản phẩm
  Thông số kỹ thuật

   

  Các sản phẩm liên quan

  • EdgeRouter™

   EdgeRouter

   Model: ER-8

   Processor Dual-Core 800 MHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing

   System Memory 2 GB DDR3 RAM

   On-Board Flash Storage 4 GB

    

   EdgeRouter™

   Giá bán Liên hệ

  • EdgeRouter™ PoE

   EdgeRouter PoE

   Model: ERPoe-5

   Processor Dual-Core 500 MHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing

   System Memory 512 MB DDR2 RAM

   On-Board Flash Storage 2 GB

   EdgeRouter™ PoE

   Giá bán Liên hệ

  • EdgeRouter™ Lite

   EdgeRouter™ Lite

   Model: ERLite-3

   Processor Dual-Core 500 MHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing

   System Memory 512 MB DDR2 RAM

   On-Board Flash Storage 2 GB

    

   EdgeRouter™ Lite

   Giá bán Liên hệ

  • EdgeRouter™ X

   EdgeRouter™ X

   Model: ER-X

   Processor Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc

   System Memory 256 MB DDR3 RAM

   Code Storage 256 MB NAND

   EdgeRouter™ X

   Giá bán Liên hệ

  • EdgeRouter™ PRO

   hEdgeRouter PRO

   Model: ERPro-8

   Processor Dual-Core 1 GHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing

   System Memory 2 GB DDR3 RAM

   On-Board Flash Storage 4 GB

   EdgeRouter™ PRO

   Giá bán Liên hệ

  1