Truyền hình Internet IPTV

  • NetUP IPTV Complex

   Hệ thống NetUP IPTV Complex là một bộ IPTV bao gồm phần mềm và phần cứng có khả năng mở rộng các hình thức một giải pháp IPTV cho cấu hình IPTV cài đặt trung bình và lớn.

   NetUP IPTV Complex

   Giá bán Liên hệ

  1
   

  Các mục liên quan : Truyền hình Internet IPTV