Panel

  • HGP5815QPU

   Loại ăng-ten: Panel Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 15dBi

   Phát sóng dọc: 25 độ

   Phát sóng ngang: 25 độ

   Bộ kết nối: 4 x N Female

   HGP5815QPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGP5817TPU

   Loại ăng-ten: Panel Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 17dBi

   Phát sóng dọc: 20 độ

   Phát sóng ngang: 21 độ

   Bộ kết nối: 3 x N Female

   HGP5817TPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGP5825DPU

   Loại ăng-ten: Panel Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 25dBi

   Phát sóng dọc: 8 độ

   Phát sóng ngang: 8 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGP5825DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGP5819DPU

   Loại ăng-ten: Panel Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 19dBi

   Phát sóng dọc: 16 độ

   Phát sóng ngang: 16 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGP5819DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGP2414DPU

   Loại ăng-ten: Panel Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 14dBi
   Phát sóng dọc: 30 độ
   Phát sóng ngang: 30 độ
   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGP2414DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGP2418DPU

   Loại ăng-ten: Panel Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 18dBi
   Phát sóng dọc: 20 độ
   Phát sóng ngang: 20 độ
   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGP2418DPU

   Giá bán Liên hệ

  1
   

  Các mục liên quan : Wi-Fi ngoài trời (Outdoor)     Wi-Fi trong nhà (Indoor)     Wi-Fi tầm xa PTP/PTMP     Panel