Chi tiết sản phẩm

   

  HGP5817TPU

  Loại ăng-ten: Panel Directional

  Tần số: 5.8 GHz

  Độ lợi: 17dBi

  Phát sóng dọc: 20 độ

  Phát sóng ngang: 21 độ

  Bộ kết nối: 3 x N Female

  Giá bán :   Liên Hệ

  ĐẶT HÀNG NGAY

  Các kênh liên lạc trực tiếp khác

  Thông tin sản phẩm
  Thông số kỹ thuật

  Các sản phẩm liên quan

  • HGP5815QPU

   Loại ăng-ten: Panel Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 15dBi

   Phát sóng dọc: 25 độ

   Phát sóng ngang: 25 độ

   Bộ kết nối: 4 x N Female

   HGP5815QPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGP5817TPU

   Loại ăng-ten: Panel Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 17dBi

   Phát sóng dọc: 20 độ

   Phát sóng ngang: 21 độ

   Bộ kết nối: 3 x N Female

   HGP5817TPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGP5825DPU

   Loại ăng-ten: Panel Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 25dBi

   Phát sóng dọc: 8 độ

   Phát sóng ngang: 8 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGP5825DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGP5819DPU

   Loại ăng-ten: Panel Directional

   Tần số: 5.8 GHz

   Độ lợi: 19dBi

   Phát sóng dọc: 16 độ

   Phát sóng ngang: 16 độ

   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGP5819DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGP2414DPU

   Loại ăng-ten: Panel Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 14dBi
   Phát sóng dọc: 30 độ
   Phát sóng ngang: 30 độ
   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGP2414DPU

   Giá bán Liên hệ

  • HGP2418DPU

   Loại ăng-ten: Panel Directional
   Tần số: 2,4 GHz
   Độ lợi: 18dBi
   Phát sóng dọc: 20 độ
   Phát sóng ngang: 20 độ
   Bộ kết nối: 2 x N Female

   HGP2418DPU

   Giá bán Liên hệ

  1